Rokkor-x 135mm f2.8

Rokkor-x 135mm f2.8 ngàm MD

Giá len 1tr5 + Ngàm MD-M4/3 150K.
Hàng gần như mới tinh, kính đẹp trong vắt từ trong ra ngoài, không hề xước xát hay bụi mốc. đủ cáp trước sau.

Liên hệ: 094.595.6677

Kính trước sau đẹp mê li

Giá: 1tr5

Thân đẹp

Bản đồ địa chỉ

0 Bình luận »

Ý kiến của bạn