Nikon AF 55mm f2.8 Micro

Micro đạt 1:1 độ nét rất tốt, chụp tốt trên cả fullframe lẫn DX.