Phơi sáng với 75-150mm f3.5

Là len gọn nhẹ với độ nét cực sắc gọn nhẹ cho du lịch cũng như phơi sáng đều ngon