Chụp micro cho fan nikon

Chụp nikon ngon bổ có tiêu cự 55mm f2.8

Chơi sang thêm tí có 105mm xuất sắc nét có f2.8 tiết kiệm hơn có bản f4

Xịn hẳn chơi 200mm f4.