Độ nét xuất sắc tamron 90mm

Tiêu cự 90mm chơi chân dung hay micro đều phù hợp.

Dộ nét rất tốt. MF mượt mà cho một em giá hạt dẻ