Takumar 50mm F1.4

Takumar 50mm F1.4 Super multi coated

Tiêu cự 50mm ngàm M42, kính coát rất đẹp, chưa có thời gian thử được nhiều, chụp thử mấy tấm thấy cũng nét căng phết.

Chỉ có mỗi cáp sau, không có cáp trước.

Liên hệ: 094.595.6677

Giá: 1tr350

Kính trước sau đẹp mê li

Thân đẹp

Bản đồ địa chỉ

0 Bình luận »

Ý kiến của bạn