Góc ảnh tím Huế

Dịu dàng Huế mùa sen với 80-200mm f2.8